Kooliaastaks valmis!

Kooliaastaks valmis!

Õpetajate restart uueks õppeaastaks on tehtud!

Akud on täis laetud optimistlikku meelt ja koostegutsemise rõõmu.

Koolitus oli kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu poolt.