Külalistunnid

Külalistunnid

8. märstil osalesid meie kooli 9. klassi õpilased kooli sisseastumise grupisimulatsioonis Silja Talviste juhendamisel. Külalistunde toimub meie koolis palju ja mõni külalisõpetaja satub siia lausa mitu korda aastas.
Sel õppeaastal on toimunud ühtekokku 21 külalistundi, kus õpetajaks lapsevanemad, spetsialistid, vilistlased või partnerid väljastpoolt kooli.
Lisaks sellele on toimunud ühtekokku 34 erinevat õppekäiku, sealhulgas nii teatritesse, muuseumidesse, loodusesse, ettevõtetesse, kultuuriasutustesse jms kohtadesse.