Lõpuaktuse info

Lõpuaktuse info

Lõpuaktuse piirangud lähtuvad järgnevast:

Avalikud üritused juunis 2020

Avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid, on lubatud alates 1. juunist. Ürituse korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest: a) 2+2 reegli järgimine; b) desinfitseerimisvahendid; c) siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 100 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem); d) õues mitte rohkem kui 100 inimest.

Info allikas