Väätsa Põhikool sai kuldtaseme tunnustuse

Väätsa Põhikool sai kuldtaseme tunnustuse

26ndal oktoobril kuulutas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus oma IKT sügiskonverentsil esmakordselt välja koolid, kes on viimase kolme õppeaasta jooksul aktiivsemalt panustanud õpetajate digipädevuse tõstmisse ja on tutvustanud oma parimaid praktikaid erinevate tegemiste ning konkursside kaudu.
Väätsa Põhikool sai kuldtaseme tunnustuse ning on üks kool digitaalselt aktiivsete koolide hulgas.

„Soovime seada eeskujuks koole, kes on muutunud valdkonna eestvedajaiks ja kellelt on palju ka teistel õppida. Samuti innustame neid, kes on sihiks seadnud oma kooli õpetajate ja õpilaste oskusliku tegutsemise digimaailmas ja astunud selleks esimesi vajalikke samme,“ selgitas HITSA sisuvaldkonna juht Inga Kõue. „Tunnustamine on hea võimalus koolidel näha, kus nad oma digiteekonnal asuvad.“

Väätsa Põhikooli tunnustati järgmiste sõnadega: “Väätsa Kool on silma paistnud väga hea IKT võimaluste rakendajana nii õppetöös kui ka koolivälises tegevuses. Hindame teie kooli panust õpetajate koolitamisel ja tehnoloogiaga seotud tegevustes osalemisel, kuhu on kaasatud ka oma kooli õpilasi.”

Kool soovib tänada õpilasi, õpetajaid, kohalikku omavalitsust ning teisi toetajaid, kes on aidanud sellises suunas liikuda.