TULETÕRJESPORDIMÄNGUD 13. september 2018

Tuletõrjespordimängude eesmärk on pakkuda koolinoortele aktiivset tegevust läbi rakendusliku spordiala. Selgitada välja tuletõrjespordi mängudel parimad koolide võistkonnad erinevates vanusegruppides. Tõsta tuletõrjespordi üldist taset ja populariseerida noorte seas tuletõrjesporti.

Meie koolist osalesid ka seekord õpilased 4. ja 8. klassist