TULEVIKUKOOL

Väätsa kool on aasta jagu tegutsenud Tallinna Ülikooli programmis Tulevikukool. Ülikooli mentorite toel on püütud muuta õpikäsitust, et see paremini toetaks laste õpimotivatsiooni ja looks rohkem seoseid eluga.
15. aprillil külastasid meie kooli partnerid TLÜ Haridusteaduste instituudist. Hariduskorralduse professor Eve Eisenschmidt ja õppetegevuste koordinaator Reet Sillavee, meie otsene mentor programmis, külastasid tunde ja vestlesid hiljem õpetajatega õppemeetodite rakendamise teemadel. Saime tuge ja peegeldust sellele, mida oleme teinud, ja täpsustasime sihiseadet edasiseks.

dav
dav
dav
dav
dav